Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2012

wikaa
5440 b576 500
takie tam;*
wikaa
pogoda na weekend majowy to jedna wielka porażka do tego humor do dupy [!] Jutro do szkoły, o masakro chce już połowę czerwca.. Za niecałe trzy tygodnie wyruszam do Chorwacji, ZA TĘSKNIEEEE SIĘ:(

May 04 2012

wikaa
antyapeks otchłani wzburzony kraniologią kosmosu

May 02 2012

wikaa
tydzień wolnego to coś czego potrzebowałam! Wczorajsze opalanie uważam za udane - zdecydowanie:D

April 19 2012

wikaa
testy coraz bliżej... :/

April 16 2012

wikaa
trzeba szybko wyzdrowiec!

April 15 2012

wikaa
6292 e8ae 500
wikaa
coraz bliżej do egzaminów, wielka dupa do tego jakieś głupie przeziębienie mnie dopadło.. ale trzeba odżyc, i kocham mojego Szymka:*

April 08 2012

wikaa
1356 fe32
wikaa
w końcu się kochanie doczekamy:D

April 06 2012

wikaa
jakieś śmieszne święta idą, o ile w ogóle można zaliczyc to do jakichkolwiek świąt:) WOLNE Z CZYM WIĄŻE SIĘ SPANIEEEEEE:D

April 04 2012

wikaa
takim jakże zajebistym akcentem ide spac..
wikaa
kawka ,mmmm:)
wikaa
7745 1e78 500
Reposted byVerona Verona

April 03 2012

wikaa
8432 3d8d
Reposted fromplotkara plotkara
wikaa
1902 1021 500
wikaa
1243 b8b7 500
jakieś tam z małą pałą:D
wikaa
nie ma to jak miec dzień wolny od szkoły, i wstac po 8:)

April 02 2012

wikaa
jutro wolne, siemka

April 01 2012

wikaa
2232 82f4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl