Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2012

wikaa
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromwirujacapasja wirujacapasja

July 19 2012

wikaa
ładną mamy jesień tego lata!
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

July 11 2012

wikaa

my happy birthday!

to już dzisiaj!! WYCZUWAM MELANZ STULECIA;DD

July 04 2012

wikaa
wakacje, wakacje, wakacje ale dajcie ładną pogode:(

July 02 2012

wikaa
wikaa
wikaa
CHIIIIIIIIIIIIL!

June 30 2012

wikaa
9882 56db 500
wikaa
9855 7682 500
wikaa
bal z cudownymi ludźmi udany w 100procentach! 
a teraz każdy idzie swoją drogą.. 
I WILL MISS YOU:(

May 31 2012

wikaa
Chorwacja welcome!
BĘDĘ TĘSKNIC;(
i kocham Szymkaa:*

May 29 2012

wikaa
6930 895f
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viailoveyou iloveyou
wikaa
2850 89b8
wikaa
za 3 dni wyjezdzam sobieeeeee:)

May 25 2012

wikaa
7394 cf49
Reposted fromproof proof via-marilynmonroe- -marilynmonroe-
wikaa
3402 4ede
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viailoveyou iloveyou

May 17 2012

wikaa
KOCHAM CIĘ NAD ŻYCIE!:-*

May 15 2012

wikaa
podania wypełnione, teraz tylko dostac się do LO5! :P  Po testach wydawałoby się , że mniej nauki-CO JEST GÓWNO PRAWDĄ- nauki coraz więcej, no ale oczywiście koniec roku, trzeba walczyc o oceny. UPRAGNIONA 6 Z MATMY NA KONIEC HAA! MÓWCIE MI MISTRZU:D
wikaa
1323 02c6 500

May 12 2012

wikaa
SRAKA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...